2017-ben immáron hetedik éve kerül átadásra az év pro bono ügyvédje és az év pro bono ügyvédi irodája díj.

Idén, a hagyományokhoz híven szervezetünk Dr. Bánáti János Elnök urat, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét,  illetve a 2016-os év díjazottjait, névszerint: Dr. Barakonyi Zoltán ügyvéd urat  a Baker McKenzie Ügyvédi Iroda képviseletében, és Dr. Zempéni Kinga ügyvédnőt kértük fel  hogy szavazatukkal támogassák az idei év két kiemelkedő jelölését.

Az Év Pro Bono Ügyvédje kategóriában a jelölések közül messze kiemelkedett Dr. Kovács Tímea ügyvédnő áldozatos munkája

Kovács Tímea a Helsinki Bizottság szegedi ügyvédje, aki immár tíznél is több éve vesz részt a szervezet emberi jogi munkájában. Kezdetben a börtön- és fogdamegfigyelő programban látott el rendszeres emberi jogi megfigyelő tevékenységet. 2007-ben kapcsolódott be a Bizottság menekültsegítő munkájába, évekig járt Békéscsabára és Kiskunhalasra a menedékkérők és idegenrendészeti őrizeteseket számára, ahol ingyenes jogi tanácsot és jogi képviseletet nyújtott a Helsinki Bizottság megbízásából. Emellett a magyar-szerb határon a határellenőrzés során intézkedés alá vont, menedékjogot kérni szándékozó külföldiek jogainak érvényesülését követte nyomon. 2015-ben a munkája jelentőseg megváltozott: az egyre növekő számú menedékkérők számára nyújtott szinte tömeges jogi segítség mellett a szegedi nagylétszámú menekültsegítő önkéntesek elsőszámú jogi partnerévé vált, tájékoztatást nyújtott az önkénteseknek is az érkező külföldiek, menedékkérők jogi helyzetéről, lehetőségeiről, kötelezettségeiről. Az év őszén hatályba lépett új büntetőjogi szabályok (határzár átlépése) miatt indult büntetőeljárásokban is sok olyan menedékkérő védelmét vállalta az ügyfelek számára ingyenesen, akik egyébként a jogsértő szabályozás és kiszolgáltatott helyzetük miatt aligha juthattak hatékony védelemhez. Idén a tranzitzónában fogvatartott menedékkérők százai számára nyújt fáradhatatlanul jogi tanácsot és képviseletet. A megbízásának kereteit messze meghaladva vállalja a menedékkérők mindennapos jogi segítését a menekültügyi eljárásokban. Továbbá a határzáras büntetőügyekben és a nagy sajtófigyelmet kapott ún. “röszkei zavargók” ügyében a legkiszolgáltatottabb helyzetben levő menedékkérő vádlottak büntetővédelmét látta el anyagi ellenszolgáltatás nélkül.

Több mint tízéves menekültügyi jogi segítői munkája során ügyfelek ezrei számára ő jelenti a reményt arra, hogy az üldözés elől tisztességes jogi eljárásban és nemzetközi védelemben részesülhessenek. A sokezer ügyfél azonban az ügyvédnő számára minden esetben egy-egy segítségre és védelemre szoruló, értékes embert jelentenek, akiket a szakmai, etikai szabályok és az erkölcsi mércék legnagyobb tiszteletben tartásával, kitartóan segít.

A Helsinki Bizottság különösen nagyra értékeli az ügyvédnő munkájában azt is, hogy az egyre ellenségesebb közhangulat ellenére példamutatóan áll ki évek óta a közérdek, jogállami normák és emberi jogok értékei mellett.

Az Év Pro Bono Ügyvéd Irodája  kategóriában a jelölések közül messze kiemelkedett a Réczicza Dentons Europe LLP Ügyvédi Iroda pro bono munkája.

Dentons peres ügyekkel foglalkozó csoportja 2017-ben bakapcsolódott a Hintalovon Alapítvány („Hintalovon”) gyermekjogvédelmi tevékenységében. A Hintalovon küldetése a Magyarországon élő gyerekek jogainak érvényesítése és támogatása. Dr. Kohlrusz Milán, a Dentons budapesti irodájának partnere és jogvita-rendezési csoportjának vezetője, és csapata az eddig eltelt félév során már négy, a gyermekvédelem több területét is érintő ügyben támogatta az alapítvány munkáját. Így például a csoport tagjai a bíróság előtt képviselték egy menekült család érdekeit, jogvéleményt nyújtottak az iskolai megszégyenítés áldozatainak, és jogi segítséget nyújtottak nehéz helyzetben lévő családoknak a szülő és gyerek közötti kapcsolattartás helyreállítása érdekében. Ezen felül a Dentons jogászai ingyenes jogi tanácsadást nyújtanak a Hintalovon és a budaörsi önkormányzat együttműködése keretében szervezett rendszeres fogadóórákon, ahol az iroda ügyvédei az alapítvány tagjaival közösen személyesen is azonnali segítséget és információt nyújtanak a jogi támogatást kérőknek. Ez kivételes lehetőséget jelent a segítségre szoruló gyermekek és családok számára, hogy egy nemzetközi ügyvédi iroda magasan képzett jogászai nyújthatnak nekik jogi segítséget. A Dentons jogászai ezért mindent megtesznek annak érdekében, hogy megfeleljenek az elvárásoknak, és lelkesen vetették bele magukat a számukra eddig ismeretlen jogterület tanulmányozásába, jelentős mennyiségű időt és energiát fektetve a gyermekjogvédelem hazai és nemzetközi jogi szabályozásának és a mögötte álló jogalkalmazói gyakorlat, valamint a hazai családvédelmi rendszer működésének megismerésébe. Jogászaik együttesen mindezidáig több mint 240 munkaórát szántak a Hintalovon munkájának segítésére, ami a jövőbeni becsült munkákat figyelembe véve az év végéig meghaladhatja a 400 munkaórát is.

Az alapvetően gazdasági jogi területen jártas jogászok gyermekjogi szakképzését a Hintalovon egy napos szakmai képzéssel, és folyamatos szakmai, személyes konzultációk sorával biztosítja. A közös munka során az egyes ügyeket a közreműködő ügyvédek alaposan átbeszélik a Hintalovon gyermekjogi szakértőivel, ezzel is biztosítva az ügyvédek folyamatos szakmai fejlődését és a gyermekjogi szempontok maradéktalan érvényesülését. A Dentons ügyvédei és a Hintalovon szoros együttműködésének eredményeképpen ma már a peres ügyekkel foglalkozó csoportjuk minden egyes tagja vallja, hogy „A gyermekjog világnézet”.

Egy másik témakörben a Greenpeace Magyarország Egyesület javasolta díjazásra az ügyvédi irodát: a Réczicza Dentons Europe LLP munkatársai elvégezték a Greenpeace Magyarország Egyesület munkajogi és adatkezelési átvilágítását. A pro bono támogatással hozzájárultak az egyesület jogszabályi megfeleléséhez, jogalkalmazása pontosításához.

Az idei év pro bono díjai és az elismerő oklevelek kivételesen két alkalommal, október 18-án a PILnet Nemzetközi Pro Bono Fóruma díjátadó ünnepségén, illetve november 11-én a Magyar Ügyvédi Kamara által rendezett Ügyvédnapon kerültek átadásra.

Ezúton is szívből gratulálunk a díazottaknak!

Garth Meintjes, a PILnet igazgatója,

Barabás Tamás, PILnet pro bono program munkatársa