HCH23006. BAGázs Közhasznú Egyesület

Segítse a bagi romatelepen dolgozó szervezetet jogi képviselettel, elsősorban az oktatásban tapasztalható hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos ügyekben!

Szervezet: BAGázs Közhasznú Egyesület

Honlap: www.bagazs.org

Projekt: Hosszútávú együttműködés hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos ügyekben

Joghatóság: Magyarország

Jogterület: alapjogok, gyermekvédelem

Határidő:

Nyelv: magyar


A szervezetről: A Bagázs Közhasznú Egyesületet 2011-ben alapították azzal a céllal, hogy a telepen élő gyermekek és felnőttek kikerüljenek a lakóhelyük által determinált kényszerpályákról. Az eredményes munka érdekében 150 felkészített önkéntes bevonásával, telepen élő teljes családokkal és a családtagokkal aktív kapcsolatban álló intézményekkel (óvoda, iskola, védőnő, önkormányzat stb.) dolgoznak együtt. A küldetésük alapja, hogy elősegítsék a jogegyenlőséget, hogy a telepen élő emberek is megkaphassák a minden magyar állampolgárnak járó jogokat. Az egyesület alapítása óta sokat fejlődött, többek között komplex gyermekfejlesztő programot, mentorprogramot, adósságkezelést, jogi támogatást biztosítanak az ott élőknek. Filozófiájuk: “Mi nem adományozunk, hanem esélyt adunk!”

 Jogi kérdés: A szervezet ombudsmani beadványok, panaszok stb. beadását  tervezi oktatással kapcsolatos ügyekben,, nem feltétlenül konkrét esetekben, mint inkább abból a célból, hogy ráirányítsák a figyelmet a szakemberhiány miatt az oktatásban kialakuló hátrányos megkülönbeztetésre. Hosszabb távú együttműködésre keresnek olyan ügyvéd partnereket, akikkel ilyen típusú ügyekben tudnának közösen együtt dolgozni.

HCH23008. Akadémia Határok Nélkül Alapítvány

Segítsen a szabad hozzáférésű tananyagok fejlesztésével foglalkozó szervezetet egy jó hírnév megsértéséval és és szerzői joggal kapcsolatos ügyben!

Szervezet: Akadémia Határok Nélkül Alapítvány

Honlap: http://akademiahataroknelkul.hu/

Projekt: Jó hírnév megsértésével, illetve szerzői jog megsértésével kapcsolatos tanácsadás, jogi képviselet

Joghatóság: Magyarország

Jogterület: polgári jog, szerzői jog

Határidő:

Nyelv: magyar


A szervezetről: A szervezet küldetése világszínvonalú tananyagok elérhetővé tétele bárki számára, bárhol, ingyen.

 Jogi kérdés:

  1. A szervezet önkéntes csapatának egyik tagját két éve el kellett bocsátani a szellemiségükkel nem összeegyeztethető viselkedése miatt. Azóta is ahol csak tud, lejárató kampányt folytat, valótlanságok állításával. A szervezet fontolgatja, hogy rossz hír keltésért és rágalmazásért beperli az illetőt. Ebben szeretnének jogi segítséget.
  2. Egy magyar honlap és YouTube csatorna a Creative Commons szabályait megszegve, a forrás feltüntetése nélkül használja (és rossz minőségben adja tovább) a Khan Academy anyagait. Az amerikai központ e-mailben felszólította, hogy tegyen eleget a szabályoknak, jelölje meg a forrást, és írja ki, hogy az anyagok ingyenesen elérhetőek a hu.khanacademy.org honlapon. Választ azonban nem kaptak. Szeretnének tanácsot kérni, hogy érdemes-e további lépéseket tenni, és ha igen, mit.

HCH23009. Minority Rights Group Europe Szolgáltató Nonprofit Kft.

Segítse az európai kisebbségeket támogató szervezetet adományozással és taggyűléssel kapcsolatos kérdéseik megválaszolásával!

Szervezet: Minority Rights Group Europe Szolgáltató Nonprofit Kft.

Honlap: https://minorityrights.org/about-us/europe/

Projekt: Tanácsadás adományozással és taggyűléssel kapcsolatban

Joghatóság: Magyarország

Jogterület: gazdasági társaságok joga,  civil szervezetek joga

Határidő: 2023. október 30.

Nyelv: magyar / angol


A szervezetről: A Minority Rights Group világszerte 50 országban, 150 partnerrel együttműködve segíti a hátrányos helyzetű kisebbségeket illetve az őslakosokat érdekeik és jogaik érvényesítésében.

 Jogi kérdés:

Az MRGE egy közhasznú státuszú nonprofit Kft., melynek egyedüli tagja/alapítója a Minority Rights Group International.

1. A fő kérdés az lenne, hogy van-e arra nézve valamilyen korlátozás, hogy esetenként az MRGE kössön támogatási vagy adományozási szerződést az Alapítóval alaptevékenységének támogatására (tehát az MRGE adományozna az MRGI-nek), vagy cél szerinti támogatásról szóló szerződést, és ha igen, milyen feltételekkel.

2.  Ezen kívül szeretnék átbeszélni az Alapító okirat felügyelőbizottsági ülést és taggyűlést érintő egyes részeit. Pl. lehet-e a taggyűlést és a  felügyelő bizottsági ülést egy időben, egy helyen tartani, ha a taggyűlés csak egyetlen tagot (az alapítót) jelenti?

HCH23010. Akácfa Művészeti és Környezetformáló Egyesület

Segítse a Szentendrei-sziget kultúrájáért létrejött szervezetet az alapító okirat megváltoztatásával kapcsolatban!

Szervezet: Akácfa Művészeti és Környezetformáló Egyesület

Projekt: A szervezet alapító okiratának megváltoztatása, új vezetőség megválasztása, és az ezzel kapcsolatos bírósági ügyintézés

Joghatóság: Magyarország

Jogterület:  civil szervezetek joga

Határidő: 2023. október 30.

Nyelv: magyar


A szervezetről:  A fő cél a Szentendrei-szigeten és környékén sokak által szorgalmazott, ám szervezettség és anyagiak hiányában nehezen, vagy egyáltalán nem megvalósuló programok szervezése és támogatása. A megfogalmazódott igények és tervek olyan területeket ölelnek fel, amelyekre az önkormányzatoknak és más költségvetési szerveknek sem személyi, sem anyagi fedezetük nincs. Az egyesület kezdeményezéseinek fő szempontja a felelősségvállalás saját személyiségünk fejlődésért, gyermekeink jövőjéért és környezeti kultúránkért.

Jogi kérdés:

Az Egyesület szeretne új vezetőséget, illetve az alapító okiratban szereplő tevékenységek közé néhány új tevékenységet beemelni. 2020-ban tartottak egy közgyűlést ezzel kapcsolatban, és beadták a változásbejegyzési kérelmet, amelyet azonban a bíróság akkor nem fogadott el, ezért most ügyvédi segítséget kérnének. .

HCH23011. Hiszako Indie Produkciós és Szolgáltató Nonprofit Kft.

Képviselje a szervezet ügyfelét folyamatban lévő környezetvédelmi és egészségügyi károkozási perben!

Szervezet: Hiszako Indie Produkciós és Szolgáltató Nonprofit Kft.

Projekt: Bíróság előtti jogi képviselet folyamatban lévő károkozási perben

Joghatóság: Magyarország

Jogterület:  környezetvédelem, kártérítés

Határidő: SÜRGŐS!

Nyelv: magyar


A szervezetről:

A Hiszako Indie Nonprofit Kft 2013-ban alakult a társadalmi igazságosság és egyenlőség területeken hajtottunk végre főként fejlesztési és kutatási programokat, közösségi projekteket és kreatív produkciókat hoztunk létre.

Legtöbb tapasztalattal és szakértelemmel a környezeti egyenlőtlenségek, a női jogok, kisebbségi jogok területeken rendelkezünk.

Számos stratégiai partnerséget alakítottunk ki, többek között a jogvédelem és érdekképviselet vonatkozásában.

Ilyen a Nemzeti Etnikai Kisebbségi Irodával (Másság Alapítvány) kialakított együttműködésünk a környezetei igazságosság és kisebbségi jogok védelme kapcsán.

Jogi kérdés:

A pro bono kérés az Európai Unió által finanszírozott, kisebbségeket képviselő szervezeteket támogató MARIO projekt keretében érkezett a PILnet Alapítványhoz. A szervezet két ügyfelének (roma magánszemélyek) kér segítséget, a Nyírbátori Járásbíróság előtt folyamatban lévő perben, akik az Unilever nyírbátori üzemét perelték be, mert az üzem tevékenységével összefüggésben egészségkárosodást szenvedtek,a házuk megrongálódott, ugyanis a gyárépület nagyon közel van hozzájuk. Magyarországon ilyen per még nem volt.

HCH23012. Patent Egyesület

Segítsen a női jogokért küldő szervezetnek adatvédelmi tájékoztatójuk frissítésében!

Szervezet: PATENT Egyesület

Projekt: Segítség adatvédelmi tájékoztató frissítésében

Joghatóság: Magyarország

Jogterület:  adatvédelem

Határidő: 2023. október 30.

Nyelv: magyar


A szervezetről:

Nők elleni erőszak áldozatok és reprodukciós jogaikban sértettek számára jogi és pszichológiai segítséget nyújtunk. A törvényalkotók számára javaslatokat; a bíróságok, hatóságok , szociális ellátórendszer munkáját szakmailag segítő anyagokat, az érintettek és környezetük számára ismeretterjesztő kiadványokat készítünk. Önkénteseket és szakembereket is képzünk, és önsegítő önismereti csoportot vezetünk túlélők számára. A nők elleni erőszak és reprodukciós jogok kérdéseiben az állami/hatósági tevékenység civil kontrolljaként működünk.

Jogi kérdés:

A szervezet új adománygyűjtő és hírlevélküldő felületetet vezetett be, ehhez szükségük van az adatvédelmi tájékoztatójuk frissítésére.