HCH24004. Közösségfejlesztők Egyesülete

Adjon tanácsot a közösségi programokkal foglalkozó szervezetnek egy szellemi termékkel kapcsolatos vitás ügyben!

Szervezet: Közösségfejlesztők Egyesülete

Honlap: www.kofe.hu

Projekt:Tanácsadás szerzői jogi kérdéssel kapcsolatban

Joghatóság: Magyarország

Jogterület: szerzői jog

Határidő: SÜRGŐS!

Nyelv: magyar


A szervezetről:

A Közösségfejlesztők Országos Egyesületét 1989-ben alapította egy progresszív népművelői szakmacsoport, akiknek meggyőződésükké vált, hogy az embereknek joguk és egyben dolguk is részt venni az őket körülvevő világ alakításában, de ehhez szakmai segítséget, bátorítást is kell adni. Egyesületünk tagjai ma is alapvetően a közösségfejlesztés iránt elkötelezett szakemberek, helyi közösségi munkások, önkéntes érdeklődők, akiknek célja támogatni a településükön cselekedni akaró embereket.

 Jogi kérdés:

Az egyik tagunk által egy Erasmus+ mobilitási projekt keretében Izlandon szerzett ötlet alapján, az izlandi partner segítségével egyesületünk kifejlesztett egy digitális eszközt, amelynek célja, hogy támogassa az online vitát, érvelést és szavazást egy adott témában érintett emberek között. Az eszközt kis lépésekben teszteltük és fejlesztettük tovább, mivel nem állt rendelkezésünkre megfelelő erőforrás. Egyik volt kollégánk és férje intenzíven részt vettek ennek a digitális eszköznek a fejlesztésében, a férj a domain-t is saját neve alatt (és saját forrásból) vásárolta. Az elmúlt évek során a szervezetben több belső konfliktushelyzet alakult ki, illetve rendkívül kellemetlen helyzetekbe kerültünk külső partnerekkel a hölgy modora és viselkedése miatt. Tavaly megszüntette tagságát egyesületünkben. Néhány hónappal ezelőtt kifejezte igényét, hogy “magával vigye a digitális eszközt”, és azt kéri, hogy az egyesület adjon írásos beleegyezést erre vonatkozóan – mondván, hogy pusztán udvarias lépés a részéről, hogy ezt kéri, mivel minden hozzáférési információval rendelkezik, így bármikor elviheti a platformot. Álláspontunk szerint ez a cselekedet nemcsak erkölcstelen, hanem törvénytelen is. Szeretnénk jogi tanácsot kérni.

 

HCH24005. MEJOK Magyar Emberi Jogvédő Központ

Segítsen a jogvédelemmel foglalkozó szervezetnek az Alapítvány lezárásában!

Szervezet: MEJOK Magyar Emberi Jogvédő Központ

Projekt: Segítség az alapítvány lezárásában

Joghatóság: Magyarország

Jogterület: civil szervezetek joga

Határidő: 2024. április 30.

Nyelv: magyar


A szervezetről:

Az Alapítvány célja a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek jogvédelmének biztosítása.

 Jogi kérdés:

Az alapítvány alapítója lemondott a jogairól, de nem működik együtt a szervezet lezárásában. A kuratóriumi tagok közül többen külföldön tartózkodnak tartósan. Egy kuratóriumi tagra hárult minden felelősség, szeretné az alapítvány ügyeit lezárni.

 

HCH24006. A járda a gyalogosoké

Segítsen a gyalogosok jogaiért szerveződő társaságnak közlekedési jogi előírások értelmezésében!

Szervezet: A járda a gyalogosoké (egyelőre nem regisztrált szervezet)

Honlap: ajardaagyalogosoke.hu

Projekt: Segítség közlekedési és közúttervezési jogszabályok értelmezésében

Joghatóság: Magyarország

Jogterület: közlekedési jog

Határidő: 2024. június 30.

Nyelv: magyar


A szervezetről:

Gyalogos érdekvédelmi szervezetként célunk, hogy visszaadjuk a budapesti járdákat a gyalog közlekedőknek. Ennek érdekében fellépünk a szabálytalan járdán parkolás, a járdán kijelölt parkolóhelyek, a járdán szabálytalanul kerékpározók és rollerezők, a kordonokkal szabálytalanul lezárt járdák ellen; rendszeresen felszólalunk a szabálytalanul alacsonyra kihelyezett közlekedési táblák, az akadálymentesítések hiánya, valamint a gyalogos közlekedést nehezítő egyéb körülmények esetén.

Szeretnénk elérni, hogy a közterületeink tervezése során az elsődleges szempont a gyalogosok biztonsága és kényelme legyen, szemben a korábbi gyakorlattal, ahol a “gyalogos maradékelven” módszertan szerint elsősorban a gépjárművek közelekedése és parkolása volt csak szempont, és a maradék helyre próbálták meg beilleszteni a járdákat.

 Jogi kérdés:

Azokban az esetekben van szükségünk jogértelmezésre, amikor az egyes önkormányzatok, önkormányzati rendészetek, kerületi rendőrkapitányságok véleményünk szerint nem követik a jogi előírásokat. Szeretnénk jogi segítséget kérni, hogy az alábbiakhoz hasonló esetekben pontosan hogyan értelmezhetők az előírások, és hogy hogyan érhető el ezek betartatása. Néhány konkrét példa:

A 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet szerint a járda nem lehetne 0,75 méternél keskenyebb a kialakított járdán parkolást mellett. Ezt több önkormányzat is megszegi, mégsem tudtuk elérni a jogsértő állapot megszüntetését.
A KRESZ és a Szabs. tv. alapján büntethető lenne a zöldfelületen parkolás, az önkormányzatok és a rendőrség sok esetben mégis elutasítja az erre vonatkozó kéréseinket.
Az OTÉK szerint a berendezéseket csak a berendezési sávban lehetne elhelyezni, azonban a gyakorlatban a járdákat szűkítik le a berendezésekkel.
Az Útügyi Műszaki Előírások az Építési és Közlekedési Minisztérium szerint kötelezően betartandók lennének, de a Főváros és a kerületi önkormányzatok nem tartják be ezeket.

 

HCH24007. A Város Mindenkié Egyesület

Segítse a lakhatási joggal foglalkozó szervezetet egy kliensük jogi képviseletével!

Szervezet: A Város Mindenkié Egyesület

Honlap: https://avm.merce.hu/

Projekt: Fellebezés, illetve anyagi kompenzáció igénylése kilakoltatás miatt

Joghatóság: Magyarország

Jogterület: végrehajtás, kilakoltatás

Határidő: 2025. január 1.

Nyelv: magyar


A szervezetről:

A szervezet célja a lakhatáshoz való jog érvényre juttatása Magyarországon.

 Jogi kérdés:

2008-ban Pintyi Mária megvásárolt egy házat Kiskunlacházán, hogy biztos fedél kerüljön öt kiskorú gyermekének feje fölé, akiket akkor már egyedül nevelt. Az adásvételi szerződést ellenjegyző ügyvéd mulasztása miatt azonban a tulajdonosváltást nem jegyezték be a földhivatalban. Így a korábbi tulajdonos folyamatosan gyarapodó adósságát továbbra is az ingatlanra terhelték, végül 2019 májusában négyszázezer forintért elárverezték a házat. Mária minderről semmit sem tudott; teljesen váratlanul sújtotta le a hír, hogy többé nincs otthona. A Ráckevei Járásbíróságon benyújtott kifogását elutasították, az árverési vevő tulajdonjogát pedig bejegyezték a földhivatalban. A végrehajtó ezután felszólította Máriát, hogy 2020. április 30-ig családjával együtt hagyja el az ingatlant, ellenkező esetben a kilakoltatási moratóriumot követően utcára teszik őket. A végrehajtási eljárást a járványügyi veszélyhelyzet idejére felfüggesztették, így a lakók egyelőre a házban maradhattak. Az új tulajdonos azonban rendszeresen megjelent a portán, zaklatta a családot, és fenyegetőzött, így a helyzet tarthatatlanná vált. Máriáék 2021 augusztusában kényszerűen elhagyták a házat, miután az egyik családtagnak, a terhessége hatodik hónapjában járó Melindának az állandó szorongással összefüggésben meghalt a születendő gyermeke. Mária és családja jövedelmi helyzete jelenleg is instabil. Segédmunkákból származó alkalmi bevételeik nem elegendőek arra, hogy ügyvédet fogadjanak. Szeretnének fellebbezni a kilakoltatási döntés ellen, és legalább anyagi kártérítést igényelni.

HCH24008. Virágnak Virága Alapítvány az Eszterlánc Bölcsőde Gyermekeiért

Segítsen a bölcsődei alapítványnak a kuratórium átalakításában!

Szervezet: Virágnak Virága Alapítvány az Eszterlánc Bölcsőde Gyermekeiért

Projekt: Segítség a kuratórium átalakításával, alapító okirat megújításával kapcsolatban

Joghatóság: Magyarország

Jogterület: civil szervezetek joga

Határidő: 2025. május 12.

Nyelv: magyar


A szervezetről:

Az alapítvány célja a kispesti Eszterlánc bölcsődébe járó gyermekek és munkatársak környezetének, a foglalkozások  tárgyi feltételeinek ( játék, szőnyeg, bútor) javítása. Lehetőség szerint a munkatársak szakmai továbbképzéseinek és a bölcsődében megtartott rendezvények költségeinek finanszírozása.

 Jogi kérdés:

Az alapítvány alapítóinak, kuratórium tagjainak lemondása, új elnök és tagok bejelentése a Bíróságon, az ezzel kapcsolatos jogi ügyek intézése. Szükség lehet új alapító okiratra is, mert az előző 2008-ban készült.

HCH24009. Egyboglya Alapítvány

Segítsen a közösségfejlesztő szervezetnek pályázattal összefüggő kérdésekben!

Szervezet: Egyboglya Alapítvány

Honlap: www.egyboglya.hu

Projekt: Tanácsadás pályázattal, összeférhetetlenséggel kapcsolatban

Joghatóság: Magyarország

Jogterület: államháztartásról szóló törvény, civil törvény

Határidő: SÜRGŐS!

Nyelv: magyar


A szervezetről:

Alapítványunk küldetése a családok, helyi közösségek, gyerekekkel foglalkozó szakemberek segítése, fejlesztése, a társadalom és intézményrendszer családbarát, gyermekbarát, emberbarát szemléletének megerősítése, generációk közötti együttműködés segítése.

Elkötelezettek vagyunk a jövő nemzedékek életminőségének, lelki egészségének, társadalmi aktivitásának, társadalmi felelősségvállalásának javítása, a természetközeliség, esélyegyenlőség, fenntarthatóság iránt.

Céljaink elérése érdekében gyerekek, családok, szülők, gyerekekkel foglalkozó szakemberek lelki egészségét védő, társadalmi aktivitást, tudatosságot segítő, közösségfejlesztő projekteket, programokat, eseményeket, tevékenységeket, akciókat valósítunk meg. Fejlesztjük a célcsoportunkban tartozók szociális, közösségi, kommunikációs-, társas kapcsolati kultúrához tartozó készségeit, a gyerekek jövőben fontos készségeit, városi és vidéki kisközösségek összekapcsolódását.

 Jogi kérdés:

NEA pályázatot nyertünk 2 óbudai Máltai Játszótér megvalósítási helyszínre játszótéri közösségfejlesztés tárgykörben, gyerekek, családok célcsoportra. A Szeretetszolgálat és alapítványunk között együttműködési megállapodás van, mely kiterjed ennek a 2 játszótérnek a játszóházára, az itt folyó gyerekekkel, családokkal kapcsolatos közösségfejlesztő tevékenységekre. Az érvényben lévő megállapodásban nincs összegszerű támogatás, ingyenes használat van illetve tovább bérelhetőség tilalma. Ugyanakkor az óbudai önkormányzat és a Máltai Szeretetszolgálat Egyesület között ellátási szerződés van érvényben gyermekek napközbeni ellátása tárgykörben, melynek keretében az óbudai önkormányzat évi x összegű (nincs tudomásunk a szerződés összegszerűségéről) támogatást ad a Máltai Szeretetszolgálatnak.

Kérdésünk:

  1. A NEA pályázatunk megvalósítása (úgy tudjuk, államháztartásból származónak minősül a támogatás) összeférhetetlen-e azzal, hogy a Szeretetszoglálatnak az óbudai önkormányzat ad támogatást?
  2. Dupla finanszírozásnak minősül-e, ha lehívjuk a megnyert NEA forrást?
  3. Mivel nem elegendő a ingyenes használat a játszótereken ahhoz, hogy biztosítsuk azt a vállalást, amit a Szeretetszolgálat vállalt az Önkormányzati feladatellátási szerződésben, ezért kezdeményeztük a Szeretetszolgálatnál, hogy kapjunk célzott finanszírozási keretet 2 db 4 órás munkatárs bérére vagy ő alkalmazza őket a mi együttműködésünkkel. Ebben az esetben egy nyilatkozat pl. elegendő lenne-e a Szeretetszolgálattól, hogy az önkormányzat és a Szeretetszolgálat közötti feladatellátási támogatás kerete nem terjed ki a NEA-ban általunk vállal + szolgáltatások (pl. drámajáték foglalkozások a lakótelepi gyerekek mentális helyzetének javítása érdekében, közösségi barkács műhely alkalmak a játszótér környezetében élő, nem csak családok számára) ?