HCH24009. Egyboglya Alapítvány

Segítsen a közösségfejlesztő szervezetnek pályázattal összefüggő kérdésekben!

Szervezet: Egyboglya Alapítvány

Honlap: www.egyboglya.hu

Projekt: Tanácsadás pályázattal, összeférhetetlenséggel kapcsolatban

Joghatóság: Magyarország

Jogterület: államháztartásról szóló törvény, civil törvény

Határidő: SÜRGŐS!

Nyelv: magyar


A szervezetről:

Alapítványunk küldetése a családok, helyi közösségek, gyerekekkel foglalkozó szakemberek segítése, fejlesztése, a társadalom és intézményrendszer családbarát, gyermekbarát, emberbarát szemléletének megerősítése, generációk közötti együttműködés segítése.

Elkötelezettek vagyunk a jövő nemzedékek életminőségének, lelki egészségének, társadalmi aktivitásának, társadalmi felelősségvállalásának javítása, a természetközeliség, esélyegyenlőség, fenntarthatóság iránt.

Céljaink elérése érdekében gyerekek, családok, szülők, gyerekekkel foglalkozó szakemberek lelki egészségét védő, társadalmi aktivitást, tudatosságot segítő, közösségfejlesztő projekteket, programokat, eseményeket, tevékenységeket, akciókat valósítunk meg. Fejlesztjük a célcsoportunkban tartozók szociális, közösségi, kommunikációs-, társas kapcsolati kultúrához tartozó készségeit, a gyerekek jövőben fontos készségeit, városi és vidéki kisközösségek összekapcsolódását.

 Jogi kérdés:

NEA pályázatot nyertünk 2 óbudai Máltai Játszótér megvalósítási helyszínre játszótéri közösségfejlesztés tárgykörben, gyerekek, családok célcsoportra. A Szeretetszolgálat és alapítványunk között együttműködési megállapodás van, mely kiterjed ennek a 2 játszótérnek a játszóházára, az itt folyó gyerekekkel, családokkal kapcsolatos közösségfejlesztő tevékenységekre. Az érvényben lévő megállapodásban nincs összegszerű támogatás, ingyenes használat van illetve tovább bérelhetőség tilalma. Ugyanakkor az óbudai önkormányzat és a Máltai Szeretetszolgálat Egyesület között ellátási szerződés van érvényben gyermekek napközbeni ellátása tárgykörben, melynek keretében az óbudai önkormányzat évi x összegű (nincs tudomásunk a szerződés összegszerűségéről) támogatást ad a Máltai Szeretetszolgálatnak.

Kérdésünk:

  1. A NEA pályázatunk megvalósítása (úgy tudjuk, államháztartásból származónak minősül a támogatás) összeférhetetlen-e azzal, hogy a Szeretetszoglálatnak az óbudai önkormányzat ad támogatást?
  2. Dupla finanszírozásnak minősül-e, ha lehívjuk a megnyert NEA forrást?
  3. Mivel nem elegendő a ingyenes használat a játszótereken ahhoz, hogy biztosítsuk azt a vállalást, amit a Szeretetszolgálat vállalt az Önkormányzati feladatellátási szerződésben, ezért kezdeményeztük a Szeretetszolgálatnál, hogy kapjunk célzott finanszírozási keretet 2 db 4 órás munkatárs bérére vagy ő alkalmazza őket a mi együttműködésünkkel. Ebben az esetben egy nyilatkozat pl. elegendő lenne-e a Szeretetszolgálattól, hogy az önkormányzat és a Szeretetszolgálat közötti feladatellátási támogatás kerete nem terjed ki a NEA-ban általunk vállal + szolgáltatások (pl. drámajáték foglalkozások a lakótelepi gyerekek mentális helyzetének javítása érdekében, közösségi barkács műhely alkalmak a játszótér környezetében élő, nem csak családok számára) ?

HCH24014. Farm-alapú Nevelésért Egyesület

Segítsen az ökológiai szemléletű szervezetnek oktatási tevékenységük elindításában!

Szervezet: Farm-alapú Nevelésért Egyesület

Honlap: farmiskola.hu

Projekt: Civil szervezet lehetőségei nappali oktatás biztosítására

Joghatóság: Magyarország, EU

Jogterület: Oktatási jog, civil szervezetek joga

Határidő: 2024. július 21.

Nyelv: magyar vagy angol


A szervezetről:

Missziónk “korunk gyermekei” üzeneteinek megértése és kutatása, a farm alapú nevelés gyakorlatának kutatása és terjesztése.

Jogi kérdés:

Egyesületünk 3-14 éves korú gyerekekkel foglalkozik nappali oktatási rendszerben.

Nem szeretnénk magyar óvoda vagy iskola intézményt alapítani. Van-e más jogi lehetőség arra, hogy a gyerekek törvény által előírt óvoda-iskola látogatási kötelezettsége le legyen fedve?

Esetleg külföldi intézmény tagintézményeként vagy a  mezőgazdaság  / szakképzés oldaláról?

HCH24015. Három Holló Alapítvány

Segítsen a kulturális alapítványnak adatvédelmi gyakorlatuk felülvizsgálatában!

Szervezet: Három Holló Alapítvány

Honlap: https://www.haromhollo.hu/alapitvany

Projekt: GDPR, adatvédelmi szabályzat, gyakorlat felülvizsgálata

Joghatóság: Magyarország

Jogterület: adatvédelmi jog

Határidő: 2024. július 31.

Nyelv: magyar


A szervezetről:

A Három Holló kört Wilhelm Droste alapította 1998-ban a szépírás és a műfordítás iránt érdeklődő hallgatókkal és Magyarországon élő németajkúakkal, akikkel kortárs magyar irodalmi műveket fordítottak németre. A kör egyik első nyilvános tevékenysége a Pester Lloyd újság német nyelvű irodalmi mellékletének elkészítése volt, a kortárs magyar irodalom népszerűsítésére. A fordítói aktivitásból folyóirat született: a Drei Raben. A Három Holló füzetek és könyvek egy évtizeden keresztül jelentek meg és vitték a magyar irodalom és kultúra jó hírét Európába és a világba. Alapítványunk jelenleg kulturális és közösségépítő eseményeket szervez. Terveink között áll az irodalmi publikációs tevékenység folytatása, magyar és német nyelven.

 Jogi kérdés:

Szeretnénk felülvizsgálni adatvédelmi gyakorlatunkat.

 

HCH24019. Kovász Egyesület

Segítsen a helyi közösségért dolgozó szervezetnek névváltoztatással kapcsolatban!

Szervezet:

Kovász Egyesület

Honlap: –

Projekt: Tanácsadás egyesület névváltoztatásával kapcsolatos jogi eljárásban

Joghatóság: Magyarország

Jogterület: Polgári jog, civil szervezetek joga

Határidő: 2024. szeptember 6.

Nyelv: magyar


A szervezetről:

A szervezet tő tevékenysége közösségszervezés és művelődésszervezés Kóspallagon és a Dél-börzsönyi régióban.

Jogi kérdés:

Nevet szeretnénk változtatni, hogy jobban illeszkedjen a régióba az egyesület neve. Van-e lehetőség a névváltoztatásra úgy, hogy a bíróság ne tekintse új egyesületnek a szervezetet? Melyek a névváltoztatás feltételei? 

HCH24007. A Város Mindenkié Egyesület

Segítse a lakhatási joggal foglalkozó szervezetet egy kliensük jogi képviseletével!

Szervezet: A Város Mindenkié Egyesület

Honlap: https://avm.merce.hu/

Projekt: Fellebezés, illetve anyagi kompenzáció igénylése kilakoltatás miatt

Joghatóság: Magyarország

Jogterület: végrehajtás, kilakoltatás

Határidő: 2025. január 1.

Nyelv: magyar


A szervezetről:

A szervezet célja a lakhatáshoz való jog érvényre juttatása Magyarországon.

 Jogi kérdés:

2008-ban Pintyi Mária megvásárolt egy házat Kiskunlacházán, hogy biztos fedél kerüljön öt kiskorú gyermekének feje fölé, akiket akkor már egyedül nevelt. Az adásvételi szerződést ellenjegyző ügyvéd mulasztása miatt azonban a tulajdonosváltást nem jegyezték be a földhivatalban. Így a korábbi tulajdonos folyamatosan gyarapodó adósságát továbbra is az ingatlanra terhelték, végül 2019 májusában négyszázezer forintért elárverezték a házat. Mária minderről semmit sem tudott; teljesen váratlanul sújtotta le a hír, hogy többé nincs otthona. A Ráckevei Járásbíróságon benyújtott kifogását elutasították, az árverési vevő tulajdonjogát pedig bejegyezték a földhivatalban. A végrehajtó ezután felszólította Máriát, hogy 2020. április 30-ig családjával együtt hagyja el az ingatlant, ellenkező esetben a kilakoltatási moratóriumot követően utcára teszik őket. A végrehajtási eljárást a járványügyi veszélyhelyzet idejére felfüggesztették, így a lakók egyelőre a házban maradhattak. Az új tulajdonos azonban rendszeresen megjelent a portán, zaklatta a családot, és fenyegetőzött, így a helyzet tarthatatlanná vált. Máriáék 2021 augusztusában kényszerűen elhagyták a házat, miután az egyik családtagnak, a terhessége hatodik hónapjában járó Melindának az állandó szorongással összefüggésben meghalt a születendő gyermeke. Mária és családja jövedelmi helyzete jelenleg is instabil. Segédmunkákból származó alkalmi bevételeik nem elegendőek arra, hogy ügyvédet fogadjanak. Szeretnének fellebbezni a kilakoltatási döntés ellen, és legalább anyagi kártérítést igényelni.

HCH24010. Civilizáció koalíció

Segítsen civil szervezetek számára szükséges működési szabályzatok listájának az elkészítésében!

Szervezet: Civilizáció koalíció

Honlap: civilizacio.net

Projekt: Civil szervezetek számára szükséges működési szabályzatok listájának elkészítése

Joghatóság: Magyarország

Jogterület: civil szervezetek joga

Határidő: 2024. augusztus 30.

Nyelv: magyar


A szervezetről:

A Civilizáció koalíció, mely 34 civil szervezet együttműködésével 2017-ben jött létre, az aláíró szervezetek egyetértésével az alábbiakban rögzíti misszióját. Az együttműködő civil szervezetek közös célja, hogy erősítsék az állampolgári önszerveződés és aktivizmus népszerűségét, társadalmi támogatottságát, növeljék a társadalmi szolidaritás szintjét, keressék annak új formáit, és kiálljanak az állampolgári önszerveződések, civil szervezetek mellett, megosszák tudásukat a részvétel, a szerveződés, az érdekképviselet hatékonyabbá tétele és a civil szféra erősítésének érdekében fellépjenek az állampolgári önszerveződések, civil szervezetek mozgásterének szűkítése ellen, és aktívan dolgozzanak a demokratikus részvétel és a sokszínű civil társadalom lehetőségeinek bővítése érdekében.

 Jogi kérdés:

Különböző méretű és jogállású non-profit civil szervezeteknek milyen eljárásrendekkel, szabályzatokkal kell rendelkezniük: egy vagy több checklistre lenne szükség, amennyiben a méret, közhasznúság, bármi egyéb szerint más-más előírásnak kell megfelelni. A cél, hogy a civil szervezetek átlássák, hogy egy esetleges ÁSZ ellenőrzés milyen szabályzatokat, iratokat kérhet tőlük.

GCH24027. Dawat e Islami

Segítse egy nemzetközi civil szervezet magyarországi regisztrációját!

Szervezet: Dawat-e-Islami

Honlap: https://dawateislami.co.uk/

Projekt: Civil szervezet magyarországi regisztrációja

Joghatóság: Magyarország

Jogterület: polgári jog, civil szervezetek joga

Határidő: rugalmas

Nyelv: angol


A szervezetről:

A Dawat-e-Islami 1991-ben alakult Pakisztánban, és jelenleg világszerte 8000 központot működtet, amelyek a vallási oktatásra és a humanitárius segítségnyújtásra összpontosítanak. Sokféle szolgáltatást nyújtanak, többek között aktívak a katasztrófaelhárítás területén, például korai segítségnyújtást biztosítanak a természeti katasztrófák áldozatainak, és ingyenes oktatást szerveznek szerte a világon. Inkluzív megközelítésük vallási hovatartozásra  való tekintet nélkül szolgálja a közösségeket, a vallási és humanitárius elveket egyaránt hangsúlyozva.

 Jogi kérdés:

A Dawat-e-Islami-t nemrégiben finnországi, magyarországi és ciprusi közösségek és tudósok keresték meg azzal a kéréssel, hogy a szervezet terjessze ki mind a humanitárius, mind az oktatási tevékenységét. A Dawat-e-Islami pro bono segítséget kér nonprofit szervezetek bejegyzéséhez ezekben az országokban.