Az elemzés célja, hogy feltárja a gyermek terhelteknek nyújtott jogi segítség kihívásait és olyan hatékony megoldásokat javasoljon, amelyek biztosítják minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést az ingyenes ügyvédi segítséghez. Az őrizetbe vétel, a fogva tartás és a kihallgatás traumatikus élmény minden gyermek számára, azonban fontos megjegyezni, hogy a jogi segítségnyújtáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása nem csak a diszkrimináció tilalmát jelenti, de a sérülékeny csoportokat támogató speciális intézkedések bevezetését is. A nemzetközi és uniós normáknak megfelelően a magyar jogszabályok előírják a jogi segítségnyújtás biztosítását bűncselekmény elkövetésével gyanúsított vagy vádolt gyermekek részére: a büntetőeljárás során a terhelt gyermek képviseletét kirendelt védő látja el. Bár a pro bono jogi segítségnyújtás nincs szabályozva Magyarországon, az ügyvédek gyakorlatában jelen van, akik hangsúlyozták, hogy a kirendelt védői rendszer fejlesztése mellett pro bono hálózatok szerepet játszhatnának nagyobb volumenű, hosszabb ügyek támogatásában. A tanulmány a gyermekeknek nyújtott jogi segítség helyzetét elemzi Magyarországon – hézagok feltárása, jó gyakorlatok népszerűsítése és ajánlások megfogalmazása mellett.

**A kiadványban kifejezett nézetek a szerzőtől származnak és nem feltétlenül tükrözik a szervezet hivatalos álláspontját.

Tovább a tanulmányhoz

View English language report