Szakmai összefoglaló 

Az akkreditációs rendszer egy eszköz a minőségi jogi segítségnyújtás biztosítására és a gyermekek egyenlő és tisztességes bánásmódjának előmozdítására a gyermekkorúak igazságszolgáltatásában. E célok megvalósítása érdekében meghatározhatók speciális követelmények, ún. akkreditációs kritériumok, melyek bevezetése lehet például az országos vagy helyi ügyvédi kamarák feladata.
Ezeknek a kritériumoknak a bevezetése és kikényszerítése érdekében az ügyvédi kamara létrehozhat egy olyan speciális ügyvéd listát, amelyre a védőügyvédek úgy iratkoznak fel, hogy alávetik magukat az akkreditációs követelményeknek, valamint azokat teljesítik is, mielőtt elvállalnák a törvénnyel összeütközésbe került gyermekek ügyeit. Ezt a speciális listát a rendőrség és a bíróságok is felhasználhatják annak érdekében, hogy  megfelelően képzett védőügyvédet biztosítsanak a gyermekeknek.
A CLEAR-Rights projektben részt vevő partnerszervezetek az alábbi tizenhárom minimumkövetelményt ajánlják a gyermekkorúak igazságszolgáltatása keretében a törvénnyel összeütközésbe került gyermekek részére jogi segítséget biztosítani kívánó védőügyvédek akkreditációjára. Az itt említett (minimum) számok az adott ország körülményeihez igazíthatók.

A jelen szakmai összefoglaló tartalma a CLEAR-Rights projekt European review of practices and gaps in legal aid systems for children in Belgium, France, Hungary, Romania & The Netherlands (2021) (A gyermekeknek nyújtott jog segítség gyakorlatáról és hiányosságairól szóló európai tanulmány Belgium, Franciaország, Magyarország, Románia és Hollandia vonatkozásában, 2021) c. dokumentumon, valamint a projekt partnerszervezeteitől – a Technikai Szakértői Csoporttól (Technical Expert Group) és a Gyermekjogi Tanácsadó Bizottságoktól (Child Advisory Board) – kapott inputok alapján került összeállításra.

Szakmai ajánlás letöltése

English